Oldal beállításai Cikkek, saját írások Galériák Hírlevél Statisztika Kilépés
Panaweb
adminisztráció
Cikkek, menüpontok listázása
Összesen: 34 cikk találat időrendi sorrendben.


Praxis pietatis

2014. január 19, Vasárnap
Az úgynevezett végső kérdések – mint pl. Mi az életem értelme? Mi célból, mi végre vagyok e világon? – előbb vagy utóbb megválaszolásra várnak bennünk.Hozzátartozói csoport

2014. január 1, Szerda
Feltöltés alatt...Gyászcsoport

2014. január 1, Szerda
Feltöltés alatt...Iskolai egészségnevelő programok

2013. december 28, Szombat
A testi-lelki egészség témája köré szervezett iskolai programok – egészségnap, tematikus szülői értekezlet, rendhagyó osztályfőnöki órák – keretébe ágyazottan vállalom előadások tartását, workshopok vezetését, az iskolavezetéssel közösen kialakított terv, célok és igények alapján.Ifjúsági mentálhigiénés foglalkozások

2013. december 28, Szombat
Középiskolai vagy felsőoktatási kollégiumok lakói számára, civil közösségek ifjúsági csoportjai számára kínálok a korosztály igényeivel összehangolt fejlesztő csoportfoglalkozásokat.Stresszkezelő tréning

2013. december 21, Szombat
Rövid intenzív csoport keretei között dolgozunk jól körülírt cél és időhatárok mellett a stresszkezelés képességének fejlesztésén.Csapatépítés

2013. december 21, Szombat
Tréningjeim tematikája a megbízó kérése, saját bevált szakmai szempontjaim és a mindenkori résztvevőkben rejlő sokszínű lehetőségek egymásra vonatkoztatása nyomán alakul ki.Önérvényesítés fejlesztés

2013. december 21, Szombat
Az asszertív viselkedés játékos gyakorlatok segítségével is elsajátítható, hogy aztán a családi kapcsolatok vagy a szervezeti kultúra elemi mozgatójává váljon.Krízisintervenció

2013. december 21, Szombat
A verem mélyéről kikapaszkodó ember önbizalma, hite, életereje megújulhat.Személyközpontú terápia

2013. december 21, Szombat
A kezdetben egy megoldhatatlannak tűnő problémával érkező emberből felszabadult, fejlődéskész, bátrabb ember válhat, aki sokkal eredményesebben néz szembe az eléje kerülő kihívásokkal és kérdésekkel.Tréning

2013. december 21, Szombat
Lehetőséget kínálok a szervezeti kultúra analitikus megközelítése által a vezetői kompetencia fejlesztését célzó peer–szupervízió igénybe vételére.Kiégés megelőzés

2013. december 15, Vasárnap
Lehetőség van mind egyéni konzultációra, mind team vagy csoportos foglalkozás igénybe vételére. Tematikájában ez a z együttműködés a munkahelyi tapasztalatok megbeszélésére, stresszkeltő szituációk dramatikus feldolgozására, stresszkezelési technikák elsajátítására épül, miközben lehetőséget kínál az érzelmi egyensúly újra-megtalálására és a hivatás újra-felvállalására.Sématerápia

2013. december 15, Vasárnap
Gyógyító-öngyógyító kalandra hívom az életük, kapcsolataik valamely pontján elakadt embertársaimat. 1 
 2 
 3 
  tovább